KARTA STAŁEGO KLIENTA

Dbamy o budowanie długotrwałych, dobrych relacji z naszymi Klientami i w tym celu stworzyliśmy program Kart Stałego Klienta.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY VIP
Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez Salony firmowe Lombard Morado oraz e-sklep w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 3000 zł lub Klient który 10-cio krotnie zostawił Towar w depozycie i odebrał do w terminie. 

ZASADY WYDAWANIA KART
1. Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta „Formularza Klienta”
2. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Salonie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY
Karta Stałego Klienta uprawnia do:

1.– 10% rabatu na nieprzecenione zakupione towary w sieci Salonów Firmowych Lombard Morado oraz w sklepie internetowym.
2.– 10% rabatu na wszystkie odsetki usług pożyczkowych oraz depozytu.

W przypadku utraty Karty Stałego Klienta  prosimy o niezwłoczne powiadomienie Salonu Firmowego Lombard Morado, w którym karta została wydana, celem wydania nowej karty i wykreślenia utraconej karty z rejestru.